روابط سیاسی

 

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اعلام اســتقلال و تــاســیس جــــمهوری ارمنستان در ســال 1991 ، جمهوری اسلامی ایران جزو اولین کشورهایی بود که استقلال ارمنستان را در 25 دسامبر 1991 به رسمیت شناخت . بیانیه برقراری روابط دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان در تاریخ 9 فوریه 1992 در تهران به امضاء رسید . مراسم افتتاح سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایروان در آوریل 1992 برگزار گردید و به دنبال آن آقای بهرام قاسمی به عنوان کاردار جمهوری اسلامی ایران در ایروان منصوب شد . در دسامبر 1992 سفارت جمهوری ارمنستان در تهران افتتاح و آقای واهان بابوریان به عنوان کاردار جمهوری ارمنستان به تهران اعزام شد .

یکی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ارتقای روابط دوستانه با کشورهای همسایه است و در این چارچوب جمهوری ارمنستان از جایگاه خاصی در بین همسایگان ایران برخوردار است . ایران و ارمنستان به رغم تفاوت های مذهبی رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند . روابط ایران و ارمنستان از نظر تاریخی یکی از قدیمی ترین و طولانی ترین روابط میان ملت ها است . در همین راستا دو کشور با درنظر داشتن منافع متقابل از روابطی باثبات و کم تنش برخوردارند . طی سال های گذشته سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال ارمنستان سیاستی متوازن ، متعادل و آشتی جویانه بوده و در جهت حل و فصل اختلافات همسایگان خود ازجمله در زمینه مناقشه قره باغ تلاش نموده است .

باتوجه به این روابط خوب همسایگی دیدارهای مقامات عالیه دو کشور و سفرهای متقابل آنها از آغاز روابط تاکنون تداوم داشته است .